top of page

Szkoła Polska w Wiedniu - 24 wrzesień 2014 r.

 

Na zaproszenie Ambasady R.P. i Szkoły Polskiej im.Jana III Sobieskiego w Wiedniu wykonaliśmy koncert z udziałem młodzieży z okazji 70-rocznicy powstania warszawskiego. Koncert zgromadził również Polonię wiedeńską, która wzruszona goraco oklaskiwała wykonane przez Basię pieśni do wierszy Baczyńskiego i innych powstańców warszawskich : Sławomira Pocztarskiego i Witolda Kieżuna:  artykuł o koncercie

bottom of page