top of page

Krzysztof Kamil Baczyński​ - pieśni do słów

12.09.2013 - Warszawa, Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", ul. Generała Władysława Andersa 13, godz.16:30. Stowarzyszenie istnieje od 1946 r. i zajmuje się osobami starszymi, które często czują się samotne. Woluntariusze organizują im czas wolny, opiekę i pomoc w ramach swoich możliwości.

bottom of page