St.Johann (Wolfsberg), Klagenfurt - 19 września 2014 r.

 

Na zaproszenie ambasady R.P. w Austrii uczestniczyliśmy w uroczystościach oraz daliśmy koncert z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Było dla nas zaszczytem razem z Kombatantami oraz przedstawicielami polskich władz brać udział w tych wydarzeniach. Więcej na stronach : "W hołdzie powstańcom", informacja ambasady R.P. w Wiedniu,

"Obchody powstania warszawskiego w Austrii"

 

3.jpg
3.jpg
5.jpg
5.jpg
4.jpg
4.jpg

Minister Andrzej Kunert, ambasador Artur Lorkowski, przedstawiciele władz Austrii

fot.Kasia Kubiak-Jansche