top of page

21.10.2014 - koncert w I L.O. im. Juliusza Słowackiego  w Elblągu.

 

Z inicjatywy p. Adrianny Adamek - nauczycielki języka polskiego otrzymaliśmy zaproszenie do wystepu w elbląskim Liceum.

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne i uczniów. Po koncercie p. dyrektor Ewa Skorupa  zaprosiła nas na spacer po Elblągu .

bottom of page