top of page

PŁYTA "DESZCZE" zawiera 14 utworów: 

Byłeś jak wielkie stare drzewo, Astronomia, Rzeczy niepokój, Wolność, Ty jesteś moje imię, Nie wstydź się, Psalm 3, Z psem, Deszcz jak siwe łodygi, Deszcze bezbolesne, Deszcz jak litość, Widzenie jak sen samotne, Stojąc tak w szeleście szklanym, Niepokochany niezabity.

Krzysztof Kamil Baczyński wiersze Mateusz Jarosz muzyka
bottom of page