top of page

17.10.2014 - na zaproszenie Bractwa Ziemi Chodeckiej daliśmy koncert w Chodczu. Inicjatorem koncertu był pan prof. Jacek Zaremba, który jest odkrywcą związków poety z tym miastem. Profesor Zaremba rozpoznał fotografię, a właściwie miejsce jej wykonania, opublikowaną w książce Wiesława Budzyńskiego pt. „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”.  Poeta przyjeżdżał ze swoją mamą do Chodcza do domu państwa Zarembów.  Zachowało się kilka fotografii z tego okresu m.in. zdjęcie Krzysztofa z mamą, siedzących na kamionce.

bottom of page