top of page
Dajemy koncerty w całym kraju z muzyką do wierszy genialnego poety. Występowaliśmy   w Austrii, Słowenii i Chorwacji, propagując twórczość i postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  
Autorem muzyki i instrumentacji jest Mateusz Jarosz, śpiewa Barbara Figurniak
Baczyński wiersze Mateusz Jarosz

posłuchaj "Kołysanki":

"Muzyka to wszystko, co tworzy harmonię, to znaczy porządek. I w tym znaczeniu słowo to używane jest przez tych, którzy twierdzą, że cały wszechświat jest muzyką" - Johann Zedler, Groses Universal Lexicon, 1739.

baczyński piosenki wiersze muzyka
bottom of page